Palīdziet cilvēkiem, kuri dodas bēgļa gaitās no Ukrainas
Ukrainas humānās krīzes dēļ cilvēkiem steidzami ir nepieciešama ārkārtas pagaidu pajumte. Pievienojieties Airbnb.org, lai palīdzētu.
Uzzināt vairāk

Dodiet cilvēkiem vietu, ko saukt par mājām krīzes laikā.

Piedāvājiet mājokli.

Ārkārtas gadījumos varat atbalstīt savu kopienu, piedāvājot mājokli krīzes situācijā nonākušajiem, tostarp bēgļiem.
Sākt viesu uzņemšanu
Kam jūs palīdzēsiet
Jūsu mājoklis var nodrošināt komfortu ģimenei, kas evakuējas savvaļas ugunsgrēka dēļ, bēglim, kas dodas ceļā, lai glābtu savu dzīvību, vai palīdzības sniedzējam, kas novērš viesuļvētras sekas.
  • "Mēs zinājām, ka cīņā ar Covid-19 iesaistītie darbinieki ir pakļauti riskam savās darba vietās. Šis ir veids, kā mēs varam palīdzēt plašākā mērogā."

    Ērika, Airbnb.org mājokļa cīņā iesaistītajiem saimniece

Mājokļa ceļojums

Kā sākt viesu uzņemšanu

Vai vēlaties reģistrēties? Mēs palīdzēsim jums izveidot sludinājumu un publicēt to viesiem. Lai sāktu, jums ir nepieciešams tikai ērts mājoklis un dažas brīvas naktis.

Viesi tiek pārbaudīti un apstiprināti

Mēs pārbaudām katru viesi, lai apstiprinātu, ka viesis ir tiesīgs rezervēt mājokli mūsu programmas ietvaros un atbilst Airbnb standarta pārbaudes sarakstam. Jūs varēsiet uzdot jautājumus un tērzēt ar jebkuru potenciālo viesi visa rezervācijas procesa laikā.

Esam jūsu rīcībā

Visā rezervācijas laikā jums būs pieejams diennakts atbalsts. Jūs aizsargā arī garantija saimniekiem, kas nodrošina aizsardzību pret īpašuma bojājumiem 1 000 000 ASV dolāru apmērā.

Ziedojiet, lai finansētu uzturēšanos.

Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir spiesti pamest savas mājas konfliktu un katastrofu dēļ. Ziedojumi palīdz segt pagaidu izmitināšanas izmaksas.
Ziedot tūlīt
100% no jūsu ziedojuma tiek novirzīti krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem.
Mēs atceļam visas pakalpojuma nodevas, tāpēc katrs jūsu ziedotais cents palīdz cilvēkiem atrast mājokli, kad viņiem tas visvairāk nepieciešams. Jūsu ieguldījums var palīdzēt bēgļu ģimenei atrast mājokli uzreiz pēc ierašanās jaunā pilsētā, vai ļaut palīdzības sniedzējam izgulēties pēc garas dienas.
  • "Es ierados šajā valstī kā bēglis un centīšos atdarīt ar labu par visām iespējām, kas man tika dotas."

    Eimija, ziedotāja Deivijā, Floridā, ASV

    "Es jau trīsdesmit piecus gadus iesaistos kopienu attīstībā un informēšanā, kā arī palīdzu tām. Es ticu palīdzēšanai citiem taustāmā, ilgtspējīgā un konstruktīvā veidā."

    Maikls, ziedotājs Filadelfijā, Pensilvānijā, ASV

Kā tiek vairota jūsu ziedojuma efektivitāte

Arī Airbnb ziedo

Mūsu bezpeļņas organizāciju un tehnoloģiju ekspertu komanda smagi strādā, lai palielinātu mūsu ietekmi. Airbnb sedz visas platformas darbības izmaksas, un ir ieguldījis 400 000 akciju, lai palīdzētu finansēt šo darbu.

Apstrādes nodevas netiek iekasētas

Mēs nekad neiekasējam maksu par starpniecību, tāpēc katrs jūsu ziedotais cents palīdz cilvēkiem atrast mājokli, kad viņiem tas visvairāk nepieciešams.

Ziedojumiem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi

Jūsu ziedojumam tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi, ciktāl to pieļauj vietējie tiesību akti. Jūs saņemsiet nodokļu rēķinu, kas palīdzēs jums noteikt atvieglojuma apmēru.

Atbildes uz jūsu jautājumiem.

Iepazīstieties ar mūsu saimniekiem un viesiem.

Sazinieties ar mums.