Palīdziet cilvēkiem, kuri dodas bēgļa gaitās no Ukrainas
Ukrainas humānās krīzes dēļ cilvēkiem steidzami ir nepieciešama ārkārtas pagaidu pajumte. Pievienojieties Airbnb.org, lai palīdzētu.
Uzzināt vairāk

Mājokļu piedāvāšana citiem krīzes laikā

Mēs sadarbojamies ar kopienu, lai piedāvātu mājokļus ārkārtas situācijās – gan dabas katastrofu, gan Covid-19, gan citos gadījumos.

100 000 cilvēki kopš 2012. gada ir atraduši mājokļus krīzes laikā.

Airbnb saimnieki visā pasaulē sniedz atbalstu citiem, kad tas visvairāk nepieciešams. Iepazīstieties ar cilvēkiem, kuru dēļ tas viss ir iespējams.

Kā Karmena un viņas kopiena apvienoja spēkus pēc viesuļvētras Marija.

Mēs sniedzam kopienām iespēju apvienot spēkus, sastopoties ar katastrofām. Izmantojot Airbnb.org programmas, cilvēki var bez maksas piedāvāt savus mājokļus kaimiņiem, kuriem jāevakuējas.

Bēgļi un patvēruma meklētāji, pārceļoties uz jaunu valsti, saskaras ar daudzām problēmām. Bezmaksas pagaidu mājoklis palīdz viņiem uzsākt jauno dzīvi ar mierīgu sirdi.

Uzziniet, kā mēs sadarbojamies ar tādiem partneriem kā CORE, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām.

Lai kopiena pilnībā atgūtos no lielas katastrofas, var būt nepieciešami vairāki gadi. Airbnb.org palīdz finansēt mājokļus glābējiem, kas veic svarīgu darbu, palīdzot kopienām atgūties.

Airbnb.org apņemšanās – veidot pasauli, kuras pamatā ir piederība

Šodien, pamatojoties uz 8 gadiem pieredzes un gūto atziņu, mēs paziņojam par virkni apņemšanos attiecībā uz dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu.

Mēs palīdzam citām bezpeļņas organizācijām ieviest paliekošas pārmaiņas.

Iepazīstieties ar dažiem partneriem, kuri palīdzēja veidot Airbnb.org.
IMC sniedz neatliekamos medicīniskos un saistītos pakalpojumus katastrofu skartajiem visā pasaulē, kā arī māca cilvēkiem prasmes, kas nepieciešamas, lai pēc palīdzības saņemšanas varētu sākt paļauties paši uz savām iespējām.
IRC reaģē uz pasaules smagākajām humanitārajām krīzēm un palīdz izdzīvot, atgūties un atgūt varu pār savu nākotni tiem, kuru dzīvi un iztiku sagrāvuši konflikti un katastrofas.
HIAS ir globāla ebreju bezpeļņas organizācija, kas sniedz aizsardzību un palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem un citiem piespiedu kārtā pārvietotajiem visā pasaulē.
Build Change ir katastrofu un to seku novēršanas organizācija, kas kopā ar vietējām kopienām izstrādā pielāgojamus izmitināšanas risinājumus.
CORE vada gatavības katastrofām, reaģēšanas un atjaunošanas centienus kopienās, kuras skārusi vai var skart krīze.
IFRC ir pasaulē lielākais humānās palīdzības tīkls, ko veido 192 valstu Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrības, kas strādā, lai glābtu dzīvības un veicinātu cieņpilnu attieksmi visā pasaulē.
Airbnb.org logotips
Mercy Corps logotips

Kopā mēs spēsim atgūties

2018. gada augustā Lombokas salu Indonēzijā satricināja virkne zemestrīču. Glābēji no Mercy Corps tika nosūtīti uz reģionu, lai palīdzētu tam atkopties, un atrada kopienu un ērtu uzturēšanās vietu.