Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Uzzināt vairāk

Mājokļu piedāvāšana citiem krīzes laikā

Mēs sadarbojamies ar kopienu, lai piedāvātu mājokļus ārkārtas situācijās – gan dabas katastrofu, gan liela mēroga konfliktu apstākļos.

Kopš 2012. gada vairāk nekā 250,000 cilvēki ir atraduši mājokļus krīzes laikā

Airbnb saimnieki visā pasaulē sniedz atbalstu citiem, kad tas visvairāk nepieciešams. Iepazīstieties ar cilvēkiem, kuru dēļ tas viss ir iespējams.

Pateicoties mūsu globālajai saimnieku, ziedotāju un partnerorganizāciju kopienai, Airbnb.org spēja nodrošināt pagaidu mājokļus vairāk nekā 140 000 cilvēku.

Kā Karmena un viņas kopiena apvienoja spēkus pēc viesuļvētras Marija.

Mēs sniedzam kopienām iespēju apvienot spēkus, sastopoties ar katastrofām. Izmantojot Airbnb.org programmas, cilvēki var bez maksas piedāvāt savus mājokļus kaimiņiem, kuriem jāevakuējas.

Airbnb.org ir palīdzējis 100 000 cilvēku, kas bēg no kara, atrast mājokļus.

Lai kopiena pilnībā atgūtos no lielas katastrofas, var būt nepieciešami vairāki gadi. Airbnb.org palīdz finansēt mājokļus glābējiem, kas veic svarīgu darbu, palīdzot kopienām atgūties.

Veidojam pasauli, kuras pamatā ir piederība

Airbnb.org iztēlojas pasauli, kurā ikviens var atrast mājokli krīzes brīdī. Lai šis redzējums kļūtu par realitāti ikvienam, Airbnb.org ir izveidojis saistību kopumu attiecībā uz dažādību, vienlīdzību, atvērtību un piekļūstamību.

Mēs palīdzam citām bezpeļņas organizācijām ieviest paliekošas pārmaiņas.

Iepazīstieties ar dažiem partneriem, kuri palīdzēja veidot Airbnb.org.
IRC reaģē uz pasaules smagākajām humanitārajām krīzēm un palīdz izdzīvot, atgūties un atgūt varu pār savu nākotni tiem, kuru dzīvi un iztiku sagrāvuši konflikti un katastrofas.
Build Change ir katastrofu un to seku novēršanas organizācija, kas kopā ar vietējām kopienām izstrādā pielāgojamus izmitināšanas risinājumus.
HIAS ir globāla ebreju bezpeļņas organizācija, kas sniedz aizsardzību un palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem un citiem piespiedu kārtā pārvietotajiem visā pasaulē.
Community Sponsorship Hub rada iespējas kopienām viscaur Amerikas Savienotajās Valstīs uzņemt bēgļus un citus cilvēkus, kuriem ir nācies pamest mājas.