Mūsu misija ir vairot iespējas nodrošināt telpas, resursus un atbalstu grūtībās nonākušajiem.
Airbnb vairāk nekā 8 gadus Open Homes iniciatīvas ietvaros palīdzēja grūtībās nonākušajiem. Airbnb.org ir šī stāsta nākamā nodaļa. Mēs esam ASV Iekšējo ieņēmumu kodeksa 501. panta c) punkta 3. apakšpunkta ietvaros atzīta bezpeļņas organizācija ar savu misiju un direktoru padomi.

Kā mēs sākām.

2012. gads
Oktobris

Idejas autors bija kāds saimnieks

Ņujorku skāra viesuļvētra Sendija – viena no visu laiku smagākajām viesuļvētrām. Šela, Airbnb saimniece Bruklinā, sazinājās ar Airbnb un jautāja, vai varētu bez maksas piedāvāt savu mājokli cilvēkiem, kuri bijuši spiesti evakuēties. Airbnb komanda strādāja virsstundas, lai ātri padarītu šo iespēju pieejamu evakuētajiem, un jau drīz vairāk nekā 1000 saimnieku atvēra savu mājokļu durvis grūtībās nonākušajiem.

Sieviete ar cirtainiem matiem stāv virtuvē. Viņa smaida, un viņai mugurā ir spilgtas krāsas priekšauts.
Skats no putna lidojuma uz mājām, kas izpostītas viesuļvētrā Sendija
2013. gads
Jūnijs

Airbnb lielākam skaitam saimnieku nodrošina iespēju palīdzēt citiem

Airbnb ievieš rīku palīdzības sniegšanai katastrofu gadījumā, ļaujot saimniekiem visā pasaulē bez maksas piedāvāt uzturēšanos savos mājokļos tiem, kurus skārušas katastrofas.

2015. gads
Aprīlis – maijs

Saimnieki visā pasaulē atver mājokļu durvis glābējiem

Airbnb reaģē uz zemestrīci Nepālā, un saimnieki uzņem pirmo glābēju grupu, piedaloties brīvprātīgajiem no All Hands and Hearts.

Maijs – septembris

Airbnb sadarbojas ar bezpeļņas organizācijām, lai saprastu, kā piedāvāt palīdzību

Uzsākta sadarbība ar Federālo Ārkārtas situāciju pārvaldības aģentūru (FEMA), lai palīdzētu saimnieku un viesu vidū izplatīt resursus, kas nodrošina gatavību ārkārtas situācijām. Grieķijā un Balkānos Airbnb sāk sadarboties ar Mercy Corps un Starptautisko glābšanas komiteju, lai nodrošinātu mājokļus glābējiem, kas tieši iesaistīti Sīrijas bēgļu krīzes risināšanā.

Airbnb sāk arī piedāvāt mājokļu pabalstus vairāk nekā 15 organizācijām, kuru klientiem vai darbiniekiem nepieciešams mājoklis, tostarp Service Year Alliance, Make-a-Wish un Summer Search.

2016. gads
Jūnijs

Saimnieku kopiena reaģē uz apšaudi naktsklubā Pulse

Pēc pašvaldības pieprasījuma Airbnb, Uber un JetBlue apvienoja spēkus, lai nodrošinātu mājokļus, lidojumus un sauszemes transportu ģimenēm, kas ierodas uz bērēm vai apmeklē tuviniekus slimnīcā. Šī bija pirmā reize, kad saimnieku kopiena piedāvāja uzņemt cilvēkus, kurus ietekmējusi masveida apšaude.

Septembris

Baltais nams izsludina aicinājumu privātajam sektoram iesaistīties globālās bēgļu krīzes risināšanā. Airbnb atbild. Airbnb līdzdibinātājs Džo Gebia bija viens no 20 uzņēmumu vadītājiem, ko prezidents Obama uzaicināja apņemties risināt bēgļu krīzi.

Novembris

Airbnb nodibina sadarbību ar Make-a-Wish, lai 2017. gadā ik dienu vienai ģimenei nodrošinātu mājokli.

2017. gads
Janvāris

Airbnb apņemas atbalstīt Starptautisko glābšanas komiteju

Reaģējot uz ASV rīkojumu apturēt visu bēgļu uzņemšanu un uz laiku liegt ieceļot cilvēkiem no septiņām valstīm, kurās galvenokārt dzīvo musulmaņi, Airbnb apņemas izmitināt aizlieguma skartos. Tāpat Airbnb apņemas nākamo četru gadu laikā ziedot četrus miljonus dolāru Starptautiskajai glābšanas komitejai, lai nodrošinātu mājokļus bez pajumtes palikušajiem.

Jūnijs

Airbnb oficiāli atklāj Open Homes

Airbnb Pasaules bēgļu dienā paziņo, ka pastiprinās izmitināšanas centienus Open Homes programmas ietvaros. Programma ir sniegusi saimnieku kopienai iespēju bez maksas piedāvāt savus mājokļus katastrofu vai konfliktu skartajiem.

Augusts – septembris

Kopiena ir palīdzējusi vairāk nekā 20 000 cilvēku

Open Homes kopiena vienlaikus reaģē uz 4 katastrofām. Viesuļvētra Hārvijs kļūst par saimnieku kopienas lielāko iniciatīvu. Pagājis tikai mēnesis, un saimnieki palīdz jau vairāk nekā 2000 evakuētu cilvēku trijos štatos. Vienlaikus saimnieki atvēra savus mājokļus cietušajiem viesuļvētrā Irma, viesuļvētrā Marija un Mehiko zemestrīcēs.

2018. gads
Septembris

Airbnb izsludina medicīniska rakstura ceļojumu iniciatīvu

Biden Cancer Summit ietvaros Airbnb paziņo par medicīniska rakstura ceļojumu iniciatīvu sadarbībā ar Hospitality Homes, Fisher House un Make-A-Wish organizācijām. Tādējādi Open Homes kopiena nodrošina bezmaksas mājokļus tiem, kuri mēro tālu ceļu, lai saņemtu medicīnisko aprūpi.

Novembris

Saimnieki reaģē uz diviem dažādiem ugunsgrēkiem Kalifornijā

Pēc Kempas un Vulsijas ugunsgrēkiem Kalifornijā durvis atvēra vairāk nekā 2500 saimnieku, un vairāk nekā 2300 cilvēku atrada mājokli.

2019. gads
Maijs

Airbnb sniedz saimniekiem iespēju ziedot Open Homes atbalstam

Saimnieki vēlējās vairāk iespēju piedalīties Open Homes programmā. Tādēļ Airbnb izsludina ziedojumu platformu, kas ļauj saimniekiem ziedot daļu no saviem ieņēmumiem Open Homes bezpeļņas partneriem, lai palīdzētu apmaksāt mājokļus tiem, kuriem tas nepieciešams.

2020. gads
Janvāris

Saimnieki piedāvā patvērumu vairāk nekā 1000 Austrālijas ugunsgrēkos skarto cilvēku Jaundienvidvelsā un Viktorijā. Tā ir pagaidām apjomīgākā starptautiskā Open Homes iniciatīva.

Marts

Saimnieku kopiena reaģē uz Covid-19 pandēmiju

Airbnb izsludina veidu, kā saimnieki var piedāvāt mājokļus veselības aprūpes darbiniekiem un pirmās palīdzības sniedzējiem, kas iesaistīti cīņā pret pandēmiju.

Aprīlis

Airbnb paplašina ziedojumu platformu, lai ikviens varētu ziedot bezpeļņas organizācijām, kas palīdz katastrofu seku novēršanā iesaistītajiem darbiniekiem atrast mājokļus.

Decembris

Airbnb izsludina Airbnb.org izveidi

Airbnb izveido Airbnb.org un atzīmē visu nozīmīgo darbu, ko saimnieki un partneri paveikuši Open Homes programmas ietvaros. Airbnb.org kā neatkarīga bezpeļņas organizācija koncentrēsies uz to, lai palīdzētu cilvēkiem piedāvāt mājokļus un resursus krīzes laikā.

2021. g.
Aprīlis

Uzmanības centrā ir daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana

Lai atbalstītu centienus veidot tādu pasauli, kuras pamatā ir piederība, Airbnb.org publiski paziņo par virkni apņemšanos veicināt dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu.

Augusts

Airbnb.org nodrošina Afganistānas bēgļu efektīvu uzņemšanu

Airbnb.org apņemas nodrošināt pagaidu mājokļus 20 000 Afganistānas bēgļu visā pasaulē. Finansējumu nodrošina lielākie ziedotāji, kā arī Airbnb. Airbnb.org veido ciešu sadarbību ar mājokļa maiņas aģentūrām un partneriem, lai reaģētu uz strauji mainīgo situāciju.

Decembris

Airbnb.org sasniedz nozīmīgu atskaites punktu – 100 000 viesu uzņemšanu

2017. gadā komanda, kurai bija lemts kļūt par Airbnb.org, izvirzīja drosmīgu mērķi nodrošināt īstermiņa mājokļus 100 000 viesiem, kas nonākuši krīzes apstākļos. 2021. gada decembrī organizācija Airbnb.org šo mērķi pārsniedza.

2022. gads
Februāris

20 000 Afganistānas bēgļu tiek piešķirti pagaidu mājokļi bez maksas

Sešus mēnešus pēc paziņojuma par apņemšanos piedāvāt bezmaksas pagaidu mājokļus cilvēkiem, kuri pametuši Afganistānu, Airbnb.org sasniedz savu mērķi, izmitinot 20 000 bēgļu. Pateicoties to saimnieku dāsnumam, kuri palīdz un piedāvā uzturēšanos savos mājokļos bez maksas vai ar atlaidi, Airbnb.org var sarūpēt mājokļus vēl 1300 cilvēkiem, kuri pametuši Afganistānu.
Septembris

Airbnb.org palīdz atrast mājokļus 100 000 cilvēku, kas bēgļa gaitās izceļo no Ukrainas

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī valsti pamet vairāk nekā 6 miljoni cilvēku. Tomēnes Airbnb.org apņemas atrast pagaidu mājokļus 100 000 cilvēku, un šajā uzdevumā mums pievienojas daudzas organizācijas – vairāk nekā 40. Pateicoties saimnieku un ziedotāju sniegtajam atbalstam visā pasaulē, Airbnb.org sasniedz savu mērķi sešu mēnešu laikā un joprojām palīdz atrast mājokļus bēgļiem no Ukrainas.
Vīrietis zilā kreklā tur kafijas krūzi, stāvot pie sava balkona un skatoties uz horizontu.
Vīrietis zilā kreklā uz ceļiem notupies pie velosipēda, lai atslēgtu U formas slēdzeni.
2023. gads
Februāris

Airbnb.org reaģē uz zemestrīcēm Turcijā un Sīrijā

Pēc tam, kad divas vairāk nekā septiņu magnitūdu zemestrīces skāra Turciju un Sīriju, Airbnb.org sarūpēja bezmaksas pajumti vairāk nekā 1600 izdzīvojušo, tostarp arī glābējiem un pirmās palīdzības sniedzējiem, kuri paši zaudēja savas mājas, kā arī Sīrijas bēgļiem, kuri apmetās Turcijas dienvidos, bēgot no kara savā valstī.
Divi cilvēki sēž uz dīvāna, atspiežoties viens pret otru. Aiz viņiem caur tilla aizkariem telpā iespīd saules gaisma.
Vīrietis, sieviete un bērns sēž dīvānā un lasa. Bērns ēd oranžu dārzeni un skatās uz sievieti.
Jūnijs

Airbnb.org paziņo par jaunu finansiālā atbalsta iniciatīvu

Airbnb.org izveido finansiālā atbalsta iniciatīvu divu miljonu ASV dolāru apmērā, lai atbalstītu bēgļus un patvēruma meklētājus, kuri pārceļas uz dzīvi ASV.
Augusts

Vairāk nekā 1800 cilvēku, kurus skāruši ugunsgrēki Maui, atrod pajumti ārkārtas situācijā

Reaģējot uz savvaļas ugunsgrēku nodarītajiem postījumiem Lahainā un daļā Maui vidienes, Airbnb.org sadarbojas ar uzticamām organizācijām un Havaju štata Humanitārās palīdzības departamentu, lai vairāk nekā 1800 cilvēku sarūpētu bezmaksas pajumti ārkārtas situācijā.
Cilvēki, sadevušies rokās, veido apli pludmalē pie ūdens.
Smaidoša sieviete dejo havajiešu deju lampiņu virteņu gaismā. Aiz viņas pie piknika galda sēž ģimene, ieturot vakariņas.

Iepazīstieties ar mūsu valdi

Jennifer Bond

"Airbnb ir pierādījis cilvēku kopības un svešinieku uzņemšanas spēku. Airbnb.org cenšas izmantot šo spēku, lai mainītu dzīves un pārveidotu mūsu pasauli. Esmu pagodināta par iespēju piedalīties šajā procesā."

Joe Gebbia

"Iedvesmojoši! Viss sākās ar ziņojumu no kāda saimnieka un pārvērtās par kustību, kuras ietvaros 100 000 cilvēku piedāvā mājokļus savas kopienas dalībniekiem. Šādā krīzes laikā šis darbs ir kļuvis svarīgāks nekā jebkad agrāk."

Sharyanne McSwain

"Mājoklis ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, un Airbnb.org komanda ar savas programmas starpniecību nodrošina mājokļus brīžos, kad tas ir visvairāk nepieciešams."

Catherine Powell

"Cieši sadarbojoties ar partneriem un saimniekiem, Airbnb.org ietekme ir ievērojami palielinājusies, un pēdējā laikā šī organizācija ir sniegusi palīdzību vēl nebijušos apmēros. Man ir tas gods padziļināt savu iesaisti Airbnb.org kā valdes loceklei."

Rich Serino

"Es pats savām acīm esmu redzējis to, cik ļoti nepieciešama ir īstermiņa pajumte katastrofas vai krīzes laikā. Airbnb.org arvien turpinās glābt un mainīt cilvēku dzīves, palīdzot sarūpēt īstermiņa pajumti."

Melissa Thomas-Hunt

"Mājokļa nodrošināšana grūtībās nonākušajiem ir viena no humānākajām un līdzjūtīgākajām lietām, ko varam darīt. Man ir milzīgs prieks piedalīties tik būtiskā un dzīves mainošā iniciatīvā."

Jocelyn Wyatt

"Es ar prieku pievienojos Airbnb.org valdei, jo uzskatu, ka, nodrošinot mājokļus un resursus grūtībās nonākušajiem, mēs varam sniegt būtisku palīdzību."

Kā mēs strādājam

Sadarbība ar bezpeļņas organizācijām

Airbnb.org piešķir dotācijas bezpeļņas organizācijām, kas palīdz cilvēkiem atrast pagaidu mājvietas, resursus un specializētu atbalstu krīzes laikā. Tāpat mēs bez maksas vai ar atlaidi nodrošinām piekļuvi Airbnb saimnieku kopienas piedāvātajiem mājokļiem.

Ieguldījumi pamatkapitālā

Mēs esam apņēmušies izmantot savu jaudu un resursus, lai veidotu taisnīgāku pasauli. Airbnb.org iegulda organizācijās ar stratēģijām un programmām, kas saskan ar mūsu apņemšanos veicināt taisnīgumu dažādās kopienās.

Mūsu ietekmes izprašana

Mēs cenšamies izmantot savu finansējumu un mājokļu programmu psihosociālās labklājības uzlabošanai, finansiālā sloga mazināšanai un kopienas un viesu piederības sajūtas stiprināšanai.

Partnerības un dotācijas

Airbnb.org pašlaik nepieņem finansējuma pieprasījumus. Informāciju par gaidāmo dotāciju ciklu mēs nosūtīsim atbilstošajām bezpeļņas organizācijām.

Kā mēs sadarbojamies ar Airbnb, Inc.

Airbnb.org ir neatkarīga un sabiedriski atbalstīta bezpeļņas organizācija saskaņā ar 501. panta c) punkta 3. apakšpunktu. Airbnb.org bez maksas izmanto Airbnb, Inc. tehnoloģijas, pakalpojumus un citus resursus, lai īstenotu Airbnb.org labdarības mērķi. Airbnb.org ir atsevišķa un no Airbnb, Inc. neatkarīga organizācija. Airbnb, Inc. neiekasē pakalpojuma nodevas par Airbnb.org atbalstītām rezervācijām savā platformā.

Airbnb izveidoja Open Homes programmu, iedvesmojoties no Airbnb saimnieku dāsnuma, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem atrast pagaidu mājokli. Open Homes programma pašlaik tiek pārcelta uz Airbnb.org, un Airbnb.org turpinās programmas centienus atbilstoši Airbnb.org labdarības mērķim un misijai.