Reaģēšana krīzes situācijā
  • Riugrandi du Sula plūdi

    Jūs varat palīdzēt. Reģistrējieties, lai uzņemtu viesus Riugrandi du Sulā un Santakatarinā.

Airbnb.org misija ir vairot iespējas nodrošināt mājokļus, resursus un atbalstu grūtībās nonākušajiem.

Kopš dibināšanas 2020. gadā vairāk nekā 220 000 cilvēku esam sarūpējuši iespēju vairāk nekā 1,4 miljonus nakšu bez maksas uzturēties mājokļos ārkārtas situācijās.

Iepazīstieties ar mūsu kopienu

Mūsu misijas pamatā ir Airbnb.org saimnieki un viesi.

Pateicoties mūsu globālajai saimnieku, ziedotāju un partnerorganizāciju kopienai, Airbnb.org spēja nodrošināt pagaidu mājokļus vairāk nekā 140 000 cilvēku.

Kā Karmena un viņas kopiena apvienoja spēkus pēc viesuļvētras Marija.

Mēs sniedzam kopienām iespēju apvienot spēkus, sastopoties ar katastrofām. Izmantojot Airbnb.org programmas, cilvēki var bez maksas piedāvāt savus mājokļus kaimiņiem, kuriem jāevakuējas.

Airbnb.org ir palīdzējis atrast mājokļus vairāk nekā 135 000 cilvēku, kuri bēg no kara.

Lai kopiena pilnībā atgūtos no lielas katastrofas, var būt nepieciešami vairāki gadi. Airbnb.org palīdz finansēt mājokļus glābējiem, kas veic svarīgu darbu, palīdzot kopienām atgūties.

Veidojam pasauli, kuras pamatā ir piederība

Airbnb.org iztēlojas pasauli, kurā ikviens var atrast mājokli krīzes brīdī. Lai šis redzējums kļūtu par realitāti ikvienam, Airbnb.org ir izveidojis saistību kopumu attiecībā uz dažādību, vienlīdzību, atvērtību un piekļūstamību.

Mēs palīdzam citām bezpeļņas organizācijām ieviest paliekošas pārmaiņas.

Iepazīstieties ar dažiem partneriem, kuri palīdzēja veidot Airbnb.org.
IRC reaģē uz pasaules smagākajām humanitārajām krīzēm un palīdz izdzīvot, atgūties un atgūt varu pār savu nākotni tiem, kuru dzīvi un iztiku sagrāvuši konflikti un katastrofas.
Build Change ir katastrofu un to seku novēršanas organizācija, kas kopā ar vietējām kopienām izstrādā pielāgojamus izmitināšanas risinājumus.
HIAS ir globāla ebreju bezpeļņas organizācija, kas sniedz aizsardzību un palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem un citiem piespiedu kārtā pārvietotajiem visā pasaulē.
Community Sponsorship Hub rada iespējas kopienām viscaur Amerikas Savienotajās Valstīs uzņemt bēgļus un citus cilvēkus, kuriem ir nācies pamest mājas.