Elsa ir saimniece Romā, kura uzņēma savā mājoklī bēgli, izmantojot Airbnb.org.

Palīdziet uzņemt 100 000 bēgļu no Ukrainas

Piedāvājiet uzturēšanos bez maksas vai ar atlaidi, izmantojot Airbnb.org, vai ziedojiet, lai palīdzētu finansēt pajumti vēl lielākam skaitam bēgļu.

Jūsu atbalsts ir ļoti nozīmīgs

Airbnb.org finansē īstermiņa mājokļus līdz 100 000 cilvēku, kas dodas bēgļa gaitās no Ukrainas. Mēs atbalstām viesus, kas devušies bēgļa gaitās, neatkarīgi no viņu tautības, rases, etniskās piederības vai identitātes.

Jūs varat palīdzēt, piedāvājot pagaidu uzturēšanos savā mājoklī bez maksas vai ar atlaidi, izmantojot Airbnb.org, vai ziedojot, lai finansētu uzturēšanos.

Linda, saimniece Dalasā, ir uzņēmusi bēgļus, izmantojot Airbnb.org.

Piedāvājiet pajumti

Uzņemiet viesus bez maksas vai ar atlaidi.

Viesu uzņemšanas pamatprincipi

  • Jūs sarūpēsiet ērtu gultu un pamataprīkojumu un piedāvāsiet uzturēšanos mājoklī uz laiku no dažām dienām līdz dažām nedēļām. Uzzināt vairāk par bēgļu uzņemšanu
  • Airbnb.org sadarbojas ar bezpeļņas organizācijām, kas pārbauda bēgļu atbilstību viesu prasībām un sniedz viņiem palīdzību gan pirms uzturēšanās, gan tās laikā, gan arī pēc tās.
  • Airbnb pilnīgi bez maksas nodrošina saimniekiem AirCover: civiltiesisko apdrošināšanu 1 miljona ASV dolāru apmērā, zaudējumu apdrošināšanu 3 miljona ASV dolāru apmērā un cita veida aizsardzību. Ir spēkā noteikti ierobežojumi un izņēmumi.
Fode ir bēglis, kurš kā viesis uzturējās kādas saimnieces mājoklī Itālijā, izmantojot Airbnb.org.

Katrs ziedojums palīdz sarūpēt kritiski nepieciešamos mājokļus ārkārtas situācijās cilvēkiem, kas bēg no Ukrainas, un citiem krīzes situācijā nonākušajiem.

Kā notiek ziedošana

  • 100% no jūsu ziedojuma tiks novirzīti, lai palīdzētu cilvēkiem atrast īstermiņa pajumti.
  • Uzturēšanās mājokļos mūsu programmas viesiem ir pilnīgi bez maksas.
  • Ziedojumiem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi, ciktāl to pieļauj vietējie nodokļu tiesību akti.
Hosue izmanto Airbnb.org, lai uzņemtu cilvēkus, kas meklē patvērumu no dažādām katastrofām.

Nepieciešama palīdzība?

Mēs pašlaik nepiedāvājam mājokļus tieši personām bez starpniecības. Airbnb.org sadarbojas ar citām bezpeļņas partnerorganizācijām, kas rezervē mājokļus un organizē uzturēšanos bēgļiem.

Ko dara mūsu bezpeļņas partnerorganizācijas

Mūsu partneri ir bezpeļņas organizācijas, kas palīdz uzņemt bēgļus. Šīs organizācijas palīdz saviem klientiem atrast mājokli un sniedz cita veida atbalstu. Bezpeļņas organizāciju priekšlikumi tiek pieņemti tikai ar uzaicinājumu.

Ko dara Airbnb.org

Airbnb.org nodrošina dotācijas un tehnoloģijas mūsu bezpeļņas partnerorganizācijām, kas saviem klientiem organizē pagaidu uzturēšanos mājokļos.

Mūsu partneri

  • HIAS
  • Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM)

Kādu ieguldījumu sniedz Airbnb

Atbalsts saimniekiem

Airbnb pilnīgi bez maksas nodrošina saimniekiem AirCover: civiltiesisko apdrošināšanu 1 miljona ASV dolāru apmērā, zaudējumu apdrošināšanu 3 miljona ASV dolāru apmērā un cita veida aizsardzību. Ir spēkā noteikti ierobežojumi un izņēmumi.

Mājokļu finansēšana

Airbnb un ziedotāji piešķir līdzekļus, lai sarūpētu pagaidu mājokļus līdz 100 000 bēgļu, kas pamet Ukrainu.

Nodevu atcelšana

Airbnb neiekasē nodevas no saimniekiem un viesiem par Airbnb.org mājokļiem, kuros uzturas bēgļi.